top of page

Nestekiertoinen lämmönsiirrin


Nestekiertoinen lämmönsiirrin muodostuu yleensä tulo- ja poistoilmavirtaan sijoitetuista lamellipattereista, joissa kiertää tyypillisesti vesi-glykoliseos. Vesi-glykoliseoksen avulla toimiva lämmönsiirrin on kaikkein hygieenisin lämmöntalteenotto vaihtoehto. Lämpöputkipatterin hyötysuhde on noin 50-80%. Lämmönsiirrin puhdistetaan laitevalmistajan ohjeen mukaan. Kennosuodatin puhdistetaan desinfioivalla aineella ja laite pyyhitään näkyvästä liasta.

Lämmöntalteenotto lämpöpumpulla


Lämpöpumpulla toimiva LTO-järjestelmä sisältää kompressorin, paisuntaventtiilin sekä poistoilmavirrassa sijaitsevan höyrystimen ja lämmönluovutuskohteessa sijaitsevan lauhduttimen. Lauhduttimen avulla tuloilmaa voidaan lämmittää tai siirtää lämpö vesivaraajaan, jolla lämmitetään mm. lämmintä käyttövettä. Lämpöpumpun avulla vesi saadaan lämmitettyä yli 50 asteiseksi. Poistoilman lämpötila on mahdollista jäähdyttää ulkoilman lämpötilaa alhaisemmaksi. Näin hyötysuhteeksi saadaan jopa yli 100% ulkoilman lämpötilaan verrattuna. Laite pyyhitään tai harjataan kevyesti karkeammista epäpuhtauksista. Kennosuodatin puhdistetaan desinfioivalla aineella laitevalmistajan
ohjeiden mukaan.

Lämmöntalteenotto ja hyötysuhde

Ilmanvaihto poistaa poistoilman mukana huomattavan määrän lämpöä tilasta. Lämmöntalteenotto on ilmanvaihtojärjestelmän osa, jonka tarkoitus on hyödyntää poistoilman lämpöä tuloilman lämmittämiseen. Lämmöntalteenotto perustuu lämmönsiirtimen läpi kulkevien ilmavirtojen lämpötilaeroihin. Poistoilman lämpöenergia johdetaan tuloilmaan, palauttaen näin lämmön takaisin sisäilmaan. Lämmöntalteenotto laskee rakennuksen lämmityskustannuksia ja pienentää hukkalämpöä. Lämmittämällä tuloilmaa vähennetään myös ilmanvaihdon vedon tunnetta. Lämmöntalteenoton tehoa mitataan hyötysuhteella, η.

η = (Ptuloilma-Pulkoilma)/(Ppoistoilma-Pulkoilma)

Levylämmönsiirrin


Levylämmönsiirrin on yksinkertaisin lämmöntalteenottolaite. Tähän ei kuulu liikkuvia osia, vaan laite koostuu kerroksittain asetetuista alumiinilevyistä. Levyjen läpi kulkeva poistoilma lämmittää alumiiniseinämiä, joiden avulla tuloilman lämpötila vuorostaan nousee. Levylämmönsiirtimen hyötysuhde on 55-65%.

 

Levylämmönsiirrin estää ilmavirtojen sekoittumisen ja on melko huoltovapaa. Levylämmönsiirtimen pinnoille kertyy ilmasta kosteutta, joka voi kylmällä ilmalla huurtua. Kosteuden kertymisen takia laite vaatii kondenssivedelle viemärin. Kondessivesiviemäri on avattava ja tarkastettava vuosittain, muutoin levyt puhdistetaan kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa.

Pyörivä lämmönsiirrin


Kiekkolämmönsiirrin on lämpöä varaava lämmönsiirrin, jonka toiminta perustuu suureen pyörivään reiälliseen kiekkoon pinta-alaan ja lämmönvarauskykyyn, minkä läpi poisto- ja tuloilma virtaavat. Poistoilma ohjataan virtaamaan esim. kiekon yläosan läpi ja tuloilma alaosan läpi. Poistokanavassa oleva kiekon osa lämpenee läpi virtaavan poistoilman johdosta ja kiekon pyöriessä lämmennyt osa lämmittää tuloilmaa. Kiekkolämmönsiirtimen hyötysuhde on jopa 85%. 

Järjestelmän haittana on se, että poistoilmasta siirtyy jonkin verran epäpuhtauksia ja kosteutta tuloilman joukkoon. Ongelman poistamiseksi laitteessa on oma puhdistussektori, joka erottelee virtauksia. Ongelmaa voidaan ehkäistä asentamalla tuloilman paine poistoilmaa suuremmaksi. Lämmönsiirrin puhdistetaan laitevalmistajan ohjeen mukaan. Laite pyyhitään tai harjataan kevyesti sekä kennosuodatin puhdistetaan desinfioivalla aineella.

bottom of page