top of page

Työturvallisuus

Vastuu työturvallisuudesta kuuluu kaikille. Jokaisen on tehtävä osansa turvallisen työn, paremman jaksamisen ja jatkuvan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kullakin toimijalla on oma vastuunsa työpaikalla ja kukin kokee tilanteet ja rasitukset eri tavalla. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa turvallisen ja kestävän työn.

Työpaikalla hyvinvointia heikentävät eniten rasituksesta johtuvat ongelmat sekä onnettomuudet. Vahingon tarvitsee tapahtua vain kerran ja sillä voi olla pitkäaikaiset seuraukset, siksi työturvallisuuden on oltava jokaiselle tärkein prioriteetti. Jokaisen toimijan on oltava valppaana työpaikalla, noudatettava ohjeistuksia ja havaitessa mahdollisia puutteita tai vaaratekijöitä ilmoitettava havainnoista eteenpäin, jotta asioihin voidaan puuttua asianmukaisella tavalla. Saa ja on velvollinen itse korjata puutteen, jos siihen kykenee, esimerkiksi peittää ja merkata aukon tms.


Suojavälineitä käyttämällä voidaan estää tapaturmia. Onkin tärkeää varmistaa suojavälineiden riittävyys ja käyttöystävällisyys. Miellyttävillä ja käyttöystävällisillä suojaimilla kannustetaan työntekijöitä parhaiten käyttämään suojavälineitä. Suojavälineiden säädettävyys ei takaa soveltuvuutta ja käytettävyyttä koko työporukalle. On tärkeää vertailla ja valita käyttöön käyttökokemukseltaan paras vaihtoehto. Avoin tuotteiden vertailu auttaa parantamaan työntekijöiden suojainten käyttöä.

Havaittua riskiä ei saa jättää ilman
valvontaa! Ilmoita riskistä ja jää
vahtimaan ettei kukaan satuta
itseään.

Arvioikaa työssänne vaaratekijöitä


Tunnistamalla eri riskejä pystymme paremmin ennaltaehkäisemään niiden vaikutuksia.

kuormitus.jpg
bottom of page