top of page

Ilmanvaihtojärjestelmät

Toimiva ja tehokas ilmanvaihto vaatii sopivan järjestelmän. Ilmanvaihtojärjestelmiä on kolme mallia: painovoimainen, koneellinen poistoilmanvaihto sekä koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto.

Painovoimainen ilmanvaihto


Perinteisin ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää painovoimaa luodakseen riittävän paine-eron, jonka avulla ilma vaihtuu tilassa tasaisesti. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa johdetaan jokaisesta huonetilasta oma erillinen hormi ulkoilmaan vesikaton yläpuolelle. Toimivuus vaatii pystysuoran poistokanavan ja riittävän nousun, jotta syntyy tarpeeksi suuri paine-ero (hormi-ilmiö). Paine-eroon vaikuttaa ilmankosteus, paine, sisäja ulkolämpötila sekä järjestelmän korkeusero. Paine-eroa
voidaan parantaa esimerkiksi matalarakenteisessa talossa asentamalla hormin päälle vedonparantaja.

piirrosmerkit_ilmanvaihto.png

Koneellinen poistoilmanvaihto


Koneellista poistoilmanvaihtoa hyödyntävä ilmanvaihtojärjestelmä nojaa tuloilmassa passiivisiin mekanismeihin, kuten korveusilmaventtiileihin tai karmiventtiileihin ja poisto toteutetaan esimerkiksi huippuimurin avulla. Koneellista poistoilmanvaihtoa hyödyntäviä ratkaisuja on kaksi mallia; kuvan vasemmalla
puolella poistoilma johdetaan ulos huoneistokohtaisesti asennetuin kanavin ja kuvan oikea puoli esittää, kuinka poistoilmanvaihto toteutetaan yhdellä yhteisellä kanavalla.

piirrosmerkit_ilmanvaihto.png

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto


Koneellisessa tulo- ja poistoilmajärjestelmässä ilman poistoa ja korvaavatn tuloilman tuottoa varmistetaan koneen avulla. Tämänkaltaisissa ilmanvaihtokoneissa on yleensä kaksi puhallinta ja lämmöntalteenottokennoa, joilla järjestelmä toteutuu. Lämmöntalteenottokenno eli LTO ottaa poistoilmasta talteen lämpöenergiaa, jota hyödyntämällä lämmitetään tuloilmaa. Lämmöntalteenottojärjestelmät voivat säästää jopa 80% talosta muuten poistuvasta lämpöenergiasta. Lämmöntalteenottoratkaisuja on erilaisia, kuten ristivirtaus tai lämpöpumput.

piirrosmerkit_ilmanvaihto.png
bottom of page